Share = Compartir

Compartir [verb transitiu]: fer servir o tenir una cosa en comú amb altres persones.

A Share Events estem convençuts que cal fer les coses de manera diferent per anar implantant progressivament canvis positius que millorin el món en què vivim.

Per a nosaltres, les empreses, institucions i organismes poden ser viables i assolir els seus objectius, a la vegada que la seva activitat ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat en general.

En els projectes dels nostres clients, sempre compartim valor econòmic i valor social, ja que els desenvolupem íntegrament amb proveïdors provinents de l’economia social i sostenible, del tercer sector i d’entitats sense afany de lucre.