1

A partir dels objectius, condicionants i recursos disponibles, definim el Briefing.

2

Plantegem diferents alternatives d’esdeveniment per assolir els objectius.

3

Un cop escollit el tipus d’esdeveniment, elaborem una Proposta detallada amb Pla B.

4

Aprovada la Proposta, confeccionem el Dossier de Producció (guió detallat, llistat de recursos humans i materials, i definició dels dissenys i esquemes necessaris per a la producció).

5

Produïm l’esdeveniment:

_Prospecció o prova prèvia.

_Contractació i coordinació proveïdors.

_Producció i instal·lació elements.

_Direcció esdeveniment.

6

_Avaluem l’esdeveniment (punts de millora).

_Elaborem la Memòria de l’Esdeveniment.

_Lliurem la Carta de Valor Social.