COM HO FEM?

Creem i desenvolupem els vostres esdeveniments amb un propòsit: ajudar-vos a assolir els objectius de màrqueting i comunicació que teniu amb els públics amb els quals us relacioneu.

A més estem convençuts que les empreses i organitzacions podem crear valor econòmic i, al mateix temps, ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat en general.

Per això desenvolupem els projectes dels nostres clients íntegrament amb proveïdors provinents de l’economia social i sostenible, del tercer sector i d’entitats sense afany de lucre, i vetllem per la sostenibilitat ambiental en l’ús dels recursos que utilitzem.

D’aquesta manera, també us ajudem a materialitzar de forma quantificable la vostra estratègia d’RSC i a crear Valor Social real.

ENS TROBEM

Seiem plegats, escoltem els vostres objectius i necessitats i veiem els recursos que teniu disponibles. Amb tota aquesta informació elaborem el briefing del projecte i definim les tasques que hem de realitzar i pressupostar.

CREEM

A partir del briefing, creem diferents opcions de programa i dissenyem el guió de l’esdeveniment per donar resposta als objectius, tenint en compte tots els aspectes: estil, recursos necessaris, logística de producció i implantació, imatge o comunicació, entre d’altres. Les diferents alternatives les tornem a valorar amb vosaltres fins a escollir-ne una.

PROPOSEM

Us presentem l’opció escollida en forma de Proposta detallada, amb els treballs a realitzar, els recursos necessaris (socials i no socials) i el pressupost complet del projecte, per tal que l’aproveu definitivament.

RECURSOS SOCIALS

Des de la creació de Share Events hem treballat amb diferents empreses socials: Centres Especials de Treball, Empreses d’Integració, Fundacions i Cooperatives, per a les quals hem creat Valor Social amb la facturació que han generat per als nostres projectes. En el cas dels CET gestionem, si s’escau, la inclusió de la facturació dins la LISMI.

PRODUÏM

Aprovada la Proposta, iniciem la producció amb la prospecció, planificació, contractació i coordinació de proveïdors, i el disseny i producció del material necessari. Tot queda plasmat en el Dossier de Producció, la guia per desenvolupar i dirigir el projecte.

AVALUEM

Finalitzat l’esdeveniment, fem la memòria, si s’escau, amb tota la informació d’aquest.

CARTA DE VALOR SOCIAL

Aquest document certifica l’import facturat per empreses socials dins el projecte, i per tant el Valor Social creat amb l’esdeveniment pels nostres clients. S’utilitza per incloure aquesta dada a les memòries anuals de qualitat i d’RSC.