MICE

Quan es tracta de formar, exposar, presentar, informar, crear, compartir…, en definitiva transmetre i consolidar continguts, la creativitat i una planificació i execució acurades són imprescindibles per a l’èxit d’un esdeveniment.

A Share Events us proposem formats que trenquen amb la uniformitat que sovint presenten les convencions, congressos, reunions, jornades tècniques, conferències i programes d’incentiu.

Ens encarreguem de la gestió integral del vostre esdeveniment MICE de forma àgil i resolutiva, planificant fins al darrer detall la seva producció, implantació i coordinació.

PROJECTES REALITZATS

MICE

mice

Esdeveniments amb objectius de formació, divulgació, informació, comunicació de continguts tècnics, planificació estratègica o que cal celebrar per normativa (juntes d’accionistes)

Esdeveniments Corporatius

esdeveniments corporatius eventos corporativos

Esdeveniments on l’empresa o organització s’adreça a públics interns o externs per assolir objectius no comercials

Màrqueting i comunicació

marketing i comunicació

Esdeveniments amb objectius comercials, adreçats principalment als clients i/o usuaris de l’empresa o organització