L’EQUIP DE SHAREVENTS

Àlvar Comerma

Àlvar Comerma

Communication Designer

Crea i supervisa la imatge i la presència de marca en cada esdeveniment, així com les comunicacions amb els diferents públics als quals va adreçat.

Àlvar Comerma

Communication Designer

Crea i supervisa la imatge i la presència de marca en cada esdeveniment, així com les comunicacions amb els diferents públics als quals va adreçat.

Àlvar Comerma

Communication Designer

Crea i supervisa la imatge i la presència de marca en cada esdeveniment, així com les comunicacions amb els diferents públics als quals va adreçat.

Àlvar Comerma

Communication Designer
Crea i supervisa la imatge i la presència de marca en cada esdeveniment, així com les comunicacions amb els diferents públics als quals va adreçat.

Àlvar Comerma

Communication Designer
Crea i supervisa la imatge i la presència de marca en cada esdeveniment, així com les comunicacions amb els diferents públics als quals va adreçat.

Román López

Soci - Director
Fundador de Share Events, amb més de 25 anys d’experiència organitzant esdeveniments. Dirigeix i supervisa totes les fases del desenvolupament de cada projecte, des de la creació a la implantació final.

Anna Bártulos

Event Manager
Coordina la creació, planificació, producció i implantació dels projectes, gestionant els recursos materials i humans necessaris per fer de cada esdeveniment un èxit.

Óscar Ferrer

Comptabilitat
Segueix i controla els comptes per tal de planificar adequadament el finançament dels projectes dels nostres clients.