Els esdeveniments d’empresa són una de les eines de màrqueting i comunicació més potents per a arribar a nous clients i fidelizar als que ja tenim.

Fer-los viure i participar d’una experiència atractiva que els aporti contingut de valor i que a més permeti mostrar el catàleg i transmetre els valors de la marca, és garantia d’efectivitat.

Poques eines de màrqueting com els esdeveniments permeten combinar d’una forma tan completa continguts racionals i emocionals.

En aquest sentit, els esdeveniments són un clar exemple d’accions d’empresa susceptibles de generar valor econòmic al mateix temps que generen Valor Social. MIRA AQUÍ ALGUNS EXEMPLES.


DEL VALOR COMPARTIT ALS ODS

En el 2011 Michael Porter i Mark Kramer van ampliar el concepte de Valor Compartit (Shared Value) que ja havien introduït l’any 2006.

El que ens proposen els autors és que l’estratègia i funcionament de les empreses pot i ha d’incrementar la seva competitivitat (valor econòmic) mentre simultàniament ajuda a millorar les condicions socials i econòmiques de les comunitats en les quals operen (Valor Social).

El Valor Compartit neix del nucli de les empreses, mai com una cosa addicional i al marge.

ESDEVENIMENTS QUE CREEN VALOR SOCIAL

Tot i que consideren que la creació de Valor Compartit és un estat més avançat que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), a la qual consideren més relacionada amb la filantropia i la sostenibilitat, a ningú se li escapa que tots dos corrents beuen de les mateixes fonts.

RSC i Valor Compartit persegueixen un objectiu comú: fer del món en el qual vivim, un lloc millor.

Per a concretar i intentar aconseguir aquest objectiu en el 2030, en el 2015 l’ONU va aprovar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’àmbit universal i un pla d’acció amb 169 fites que interpel·len des de la persona individual fins a les Administracions de més alt nivell, passant per l’ampli i divers teixit empresarial.

El consumidor és el cap: està més conscienciat i preparat i és més exigent en adquirir productes i serveis. Cada vegada és més rellevant per a ell el comportament social de les empreses.

ESDEVENIMENTS I VALOR SOCIAL

Per la seva naturalesa experiencial i la combinació de comunicació racional i emocional, els esdeveniments permeten a les empreses crear Valor Social d’una forma òptima.

La primera opció és crear esdeveniments amb una temàtica i contingut que vinculi, si és possible, productes, serveis i valors de l’empresa amb algun dels ODS. En aquest cas la vinculació ha de ser real i conseqüència d’unes pràctiques de l’empresa que per si mateixes ja estiguin generant Valor Social.

És un greu error forçar un contingut social en un esdeveniment si la vinculació no existeix realment en l’empresa. El client ja no accepta incoherències, i es poden girar en contra generant desconfiança.

ESDEVENIMENTS QUE CREEN VALOR SOCIAL

L’altra opció, que ja no depèn de la temàtica i contingut de l’esdeveniment (sempre que no es contradigui amb les bones pràctiques empresarials), és desenvolupar l’esdeveniment amb recursos provinents de l’economia social, solidària, tercer sector i entitats sense afany de lucre.

D’aquesta forma creem Valor Social, generant recursos per a empreses socials que pertanyen a entitats que ofereixen oportunitats i serveis a diversos col·lectius amb necessitats especials (malalties mentals, sindrome down, violència de gènere, exclusió ètnica, exclusió social i laboral…).

Les empreses socials contribueixen amb la seva activitat a desenvolupar els ODS.

Des de l’inici de la nostra activitat hem creat Valor Social per import de 228.500€ facturats en els projectes dels nostres clients per 24 empreses socials (8 Cooperatives, 7 Empreses d’Integració, 5 Fundacions i 4 Centres Especials de Treball).

Share Events va néixer amb aquest propòsit i som especialistes a dissenyar esdeveniments que permeten a les empreses crear Valor Social, desenvolupant-los sempre amb recursos socials i, quan és oportú, amb temàtiques i continguts de caràcter social. MIRA AQUÍ COM HO FEM.

Share This